Ga direct naar inhoud

Toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad

Samenvatting

Deze titel bespreekt de maatstaf voor het toerekenen van externe kennis bij een onrechtmatige daad. Ook de toerekening van externe kennis aan de benadeelde bij de beoordeling van de eigen schuld komt aan bod. De lezer krijgt inzicht in welke omstandigheden relevant zijn voor de beoordeling en welke argumenten de partijen moeten aanvoeren.

Het boek is te bestellen via de website van uitgeverij Wolters Kluwer: Toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad (wolterskluwer.nl)

Inhoudsopgave

(een gedetailleerde inhoudsopgave kun je via de knop hieronder downloaden)

Inleiding Onderwerp en opzet van dit onderzoek

 1. De reden en maatstaf voor toerekening van kennis
 2. De rechtspraak
 3. Alternatieven voor toerekening van externe kennis
 4. Schuldaansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad
 5. Risicoaansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad
 6. Eigen schuld
 7. Toerekening van kennis in andere vermogensrechtelijke context
 8. Barrières voor toerekening van kennis (geheimhouding)
 9. In de literatuur voorgestelde maatstaven voor toerekening van externe kennis
 10. Maatstaf voor toerekening van kennis bij de beoordeling van de onrechtmatigheid
 11. Toerekenbaarheid van de schending van de informatieuitwisselplicht
 12. Maatstaf voor toerkeening van kennis bij eigen schuld
 13. Toepassing in de praktijk
 14. Slotbeschouwing